Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty" to jedyne w Polsce czasopismo historyczno-humanistyczne poświęcone studiom nad dziejami i kulturą emigracji polskiej XX wieku oraz wzajemnym relacjom między wychodźstwem polskim a politycznymi emigracjami z innych państw Europy Środkowowschodniej.

Czasopismo wydawane jest przez Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ukazuje się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii wydawniczej "Archiwum Emigracji. Studia i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 r.", redagowanej przez Stefanię Kossowską (do 2003) oraz Mirosława A. Supruniuka. Pismo publikuje studia i szkice o ściśle naukowym charakterze, a także naukowo opracowane źródła. Ponadto szkice wspomnieniowe i biograficzne.

Pismo powstało w roku 1998, z inicjatywy pracowników i współpracowników Archiwum Emigracji, pracowni archiwalno-badawczej powstałej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w 1995 r.

Czasopimo ma charakter interdyscyplinarny. Zdarza się, że zeszyty czasopisma dedykowane są zmarłym osobistościom emigracji: Jerzemu Giedroyciowi, Stefanii Kossowskiej, Józefowi Mackiewiczowi, Tymonowi Terleckiemu i innym.

Od roku 2000 redakcja czasopisma "Archiwum Emigracji" przyznaje coroczną nagrodę za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie poświęcone historii emigracji polskiej w XX wieku. Nagroda ma zasięg międzynarodowy.

"Archiwum Emigracji" uzyskało kategorię "B" w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Działy

HISTORIA LITERATURY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA SZTUKI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WSPOMNIENIA - BIOGRAFIE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE - OMÓWIENIA - POLEMIKI - LISTY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KOMUNIKATY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

HISTORIA LITERATURY (Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KORESPONDENCJE - DOKUMENTY - ROZMOWY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

WSPÓŁCZESNA LITERATURA ŻYDOWSKIEJ DIASPORY JĘZYKOWEJ (red.) Marcin Wołk

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RADIO WOLNA EUROPA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE - KOMENTARZE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

KAZIMIERZ BRANDYS W POLSCE I W EUROPIE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada naukowa

.Partnerzy platformy czasopism