1.
JEŁOWICKI, Arkadiusz. II edycja Konkursu PTL - Nagroda im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawa roku. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 29 grudzień 2021, nr 8, s. 351–354. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/ZWAM.2021.8.22.