1.
JANASZAK, Michalina. Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona, Poznań 2018, ss. 152. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 31 grudzień 2020, nr 7, s. 383–387. [udostępniono 27.1.2022]. DOI 10.12775/ZWAM.2020.7.24.