1.
BARAŃSKA, Katarzyna, JEŁOWICKI, Arkadiusz & TYMOCHOWICZ, Mariola. Pierwsza edycja Konkursu PTL im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawienniczej. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 31 grudzień 2020, nr 7, s. 363–368. [udostępniono 21.5.2024]. DOI 10.12775/ZWAM.2020.7.21.