1.
KOSIŃSKA, Olga. Muzeum w domu – działania w trakcie pandemii. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 31 grudzień 2020, nr 7, s. 311–316. [udostępniono 23.3.2023]. DOI 10.12775/ZWAM.2020.7.17.