1.
WROŃSKA-FRIEND, Maria. Wielokulturowość w wystawach w północnym Queensland, Australia. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 31 grudzień 2020, nr 7, s. 201–231. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/ZWAM.2020.7.12.