1.
CZEPAS, Piotr. Stan i potrzeby badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim w muzeach (na przykładzie łódzkiego ośrodka etnograficznego i wybranych placówek z terenu Polski środkowej). Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 31 grudzień 2020, nr 7, s. 136–147. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/ZWAM.2020.7.07.