1.
NADOLSKA-STYCZYŃSKA, Anna. Nie tylko wystawa. Rzecz o muzealnych formach upowszechniania wiedzy etnologicznej oraz o historii pewnego projektu. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 31 grudzień 2020, nr 7, s. 105–133. [udostępniono 20.1.2022]. DOI 10.12775/ZWAM.2020.7.06.