1.
MARCZAK, Agnieszka. "Mikrohistorie" czyli jak powoiadać o obiektach etnograficznych. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 31 grudzień 2020, nr 7, s. 25–41. [udostępniono 5.6.2023]. DOI 10.12775/ZWAM.2020.7.03.