1.
KOŹMIŃSKA, Joanna. Muzealne przypadki Profesor Zofii Sokolewicz. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej [online]. 23 grudzień 2020, nr 7, s. 11–22. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/ZWAM.2020.7.02.