Jełowicki, A. „II Edycja Konkursu PTL - Nagroda Im. Antoniego Kaliny W Kategorii Wystawa Roku”. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, nr 8, grudzień 2021, s. 351–354, doi:10.12775/ZWAM.2021.8.22.