Janaszak, M. „Społeczna Percepcja Archeologii Na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego W Krzemionkach Opatowskich, Red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona, Poznań 2018, Ss. 152”. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, nr 7, grudzień 2020, s. 383-7, doi:10.12775/ZWAM.2020.7.24.