Barańska, K., A. Jełowicki, i M. Tymochowicz. „Pierwsza Edycja Konkursu PTL Im. Antoniego Kaliny W Kategorii Wystawienniczej”. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, nr 7, grudzień 2020, s. 363-8, doi:10.12775/ZWAM.2020.7.21.