Kosińska, O. „Muzeum W Domu – działania W Trakcie Pandemii”. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, nr 7, grudzień 2020, s. 311-6, doi:10.12775/ZWAM.2020.7.17.