Nadolska-Styczyńska, A. „Nie Tylko Wystawa. Rzecz O Muzealnych Formach Upowszechniania Wiedzy Etnologicznej Oraz O Historii Pewnego Projektu”. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, nr 7, grudzień 2020, s. 105-33, doi:10.12775/ZWAM.2020.7.06.