[1]
M. Janaszak, „Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona, Poznań 2018, ss. 152”, ZWAM, nr 7, s. 383–387, grudz. 2020.