[1]
M. Zdanowski, „(Nowe) trendy w muzealnictwie — spojrzenie subiektywne”, ZWAM, nr 7, s. 289–308, grudz. 2020.