[1]
P. Czepas, „Stan i potrzeby badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim w muzeach (na przykładzie łódzkiego ośrodka etnograficznego i wybranych placówek z terenu Polski środkowej)”, ZWAM, nr 7, s. 136–147, grudz. 2020.