[1]
A. Marczak, „«Mikrohistorie» czyli jak powoiadać o obiektach etnograficznych”, ZWAM, nr 7, s. 25–41, grudz. 2020.