[1]
J. Koźmińska, „Muzealne przypadki Profesor Zofii Sokolewicz”, ZWAM, nr 7, s. 11–22, grudz. 2020.