Jełowicki, A. (2021) „II edycja Konkursu PTL - Nagroda im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawa roku”, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, (8), s. 351–354. doi: 10.12775/ZWAM.2021.8.22.