Janaszak, M. (2020) „Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona, Poznań 2018, ss. 152”, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, (7), s. 383–387. doi: 10.12775/ZWAM.2020.7.24.