Kosińska, O. (2020) „Muzeum w domu – działania w trakcie pandemii”, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, (7), s. 311–316. doi: 10.12775/ZWAM.2020.7.17.