Zdanowski, M. (2020) „(Nowe) trendy w muzealnictwie — spojrzenie subiektywne”, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, (7), s. 289–308. doi: 10.12775/ZWAM.2020.7.16.