Czepas, P. (2020) „Stan i potrzeby badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim w muzeach (na przykładzie łódzkiego ośrodka etnograficznego i wybranych placówek z terenu Polski środkowej)”, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, (7), s. 136–147. doi: 10.12775/ZWAM.2020.7.07.