Marczak, A. (2020) „«Mikrohistorie» czyli jak powoiadać o obiektach etnograficznych”, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, (7), s. 25–41. doi: 10.12775/ZWAM.2020.7.03.