Koźmińska, J. (2020) „Muzealne przypadki Profesor Zofii Sokolewicz”, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, (7), s. 11–22. doi: 10.12775/ZWAM.2020.7.02.