Kosińska, Olga. 2020. „Muzeum W Domu – działania W Trakcie Pandemii”. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, nr 7 (grudzień):311-16. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.17.