Marczak, Agnieszka. 2020. „«Mikrohistorie» Czyli Jak Powoiadać O Obiektach Etnograficznych”. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, nr 7 (grudzień):25-41. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.03.