Koźmińska, Joanna. 2020. „Muzealne Przypadki Profesor Zofii Sokolewicz”. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, nr 7 (grudzień):11-22. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.02.