CZEPAS, P. Stan i potrzeby badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim w muzeach (na przykładzie łódzkiego ośrodka etnograficznego i wybranych placówek z terenu Polski środkowej). Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, [S. l.], n. 7, p. 136–147, 2020. DOI: 10.12775/ZWAM.2020.7.07. Disponível em: https://apcz.umk.pl/ZWAM/article/view/ZWAM.2020.7.07. Acesso em: 28 wrz. 2023.