MARCZAK, A. "Mikrohistorie" czyli jak powoiadać o obiektach etnograficznych. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, [S. l.], n. 7, p. 25–41, 2020. DOI: 10.12775/ZWAM.2020.7.03. Disponível em: https://apcz.umk.pl/ZWAM/article/view/ZWAM.2020.7.03. Acesso em: 1 kwi. 2023.