Jełowicki, A. (2021). II edycja Konkursu PTL - Nagroda im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawa roku. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (8), 351–354. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2021.8.22