Janaszak, M. (2020). Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona, Poznań 2018, ss. 152. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (7), 383–387. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.24