Barańska, K., Jełowicki, A., & Tymochowicz, M. (2020). Pierwsza edycja Konkursu PTL im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawienniczej. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (7), 363–368. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.21