Marczak, A. (2020). Nasze życie w czasach zarazy. Kilka słów o projekcie. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (7), 317–327. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.18