Kosińska, O. (2020). Muzeum w domu – działania w trakcie pandemii. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (7), 311–316. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.17