Zdanowski, M. (2020). (Nowe) trendy w muzealnictwie — spojrzenie subiektywne. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (7), 289–308. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.16