Czepas, P. (2020). Stan i potrzeby badań nad tradycyjnym budownictwem chłopskim w muzeach (na przykładzie łódzkiego ośrodka etnograficznego i wybranych placówek z terenu Polski środkowej). Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (7), 136–147. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.07