Marczak, A. (2020). "Mikrohistorie" czyli jak powoiadać o obiektach etnograficznych. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (7), 25–41. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.03