Koźmińska, J. (2020). Muzealne przypadki Profesor Zofii Sokolewicz. Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej, (7), 11–22. https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.02