(1)
Jełowicki, A. II Edycja Konkursu PTL - Nagroda Im. Antoniego Kaliny W Kategorii Wystawa Roku. ZWAM 2021, 351–354.