(1)
Janaszak, M. Społeczna Percepcja Archeologii Na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego W Krzemionkach Opatowskich, Red. Katarzyna Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona, Poznań 2018, Ss. 152. ZWAM 2020, 383-387.