(1)
Barańska, K.; Jełowicki, A.; Tymochowicz, M. Pierwsza Edycja Konkursu PTL Im. Antoniego Kaliny W Kategorii Wystawienniczej. ZWAM 2020, 363-368.