(1)
Zdanowski, M. (Nowe) Trendy W Muzealnictwie — Spojrzenie Subiektywne. ZWAM 2020, 289-308.