(1)
Czepas, P. Stan I Potrzeby Badań Nad Tradycyjnym Budownictwem chłopskim W Muzeach (na przykładzie łódzkiego ośrodka Etnograficznego I Wybranych placówek Z Terenu Polski środkowej). ZWAM 2020, 136-147.