(1)
Marczak, A. "Mikrohistorie" Czyli Jak Powoiadańá O Obiektach Etnograficznych. ZWAM 2020, 25-41.