(1)
Koźmińska, J. Muzealne Przypadki Profesor Zofii Sokolewicz. ZWAM 2020, 11-22.