(1)
Barańska, K. Słowo Od Redakcji. ZWAM 2020, 7-10.