[1]
Kosińska, O. 2020. Muzeum w domu – działania w trakcie pandemii. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej. 7 (grudz. 2020), 311–316. DOI:https://doi.org/10.12775/ZWAM.2020.7.17.